INDEKS I - P


I
Interes na wniesieniu środków ochrony prawnej

2016_1776.pdf
2016_1436.pdf
2016_0969.pdf
2016_1397.pdf
2016_2111.pdf
2016_2175.pdf
2016_2154.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_0590.pdf
2016_1961_1962.pdf

J
JEDZ

2016_2111.pdf
2016_2249.pdf

K
Kary umowne

2016_1277.pdf

Konkurs

2016_2387.pdf

Konsorcjum

2016_1446_1447.pdf
2016_2169.pdf
2016_0659.pdf
2016_1855.pdf
2016_2369.pdf

Kosztorys

2016_1109.pdf
2016_0923.pdf
2016_0883.pdf
2016_0756.pdf
2016_1434.pdf
2016_1610.pdf
2016_0836.pdf
2016_0830.pdf
2016_1574.pdf
2016_1297.pdf
2016_1315_1324.pdf

Kosztorys ofertowy

2016_1732.pdf
2016_2007.pdf
2016_2036.pdf

Koszty

2016_1744.pdf

Krajowy Rejestr Karny (KRK)

2016_0609.pdf
2016_0621.pdf
2016_1031.pdf
2016_1124.pdf

Kryteria

2016_0826.pdf
2016_1436.pdf
2016_1227_1236.pdf
2016_2285.pdf
2016_1095.pdf
2016_0645.pdf
2016_2152.pdf
2016_2337.pdf
2016_1516.pdf
2016_0712.pdf
2016_2091.pdf
2016_2101.pdf
2016_1569.pdf
2016_0820.pdf
2016_1738_1740.pdf

Kwota na dofinansowanie zamówienia

2016_0590.pdf
2016_1397.pdf
2016_1776.pdf
2016_1961_1962.pdf

N
Należyte wykonanie zamówienia

2016_0630.pdf
2016_1229.pdf
2016_1381.pdf
2016_2145.pdf

Naruszenie obowiązków zawodowych

2016_0610.pdf
2016_0653.pdf
2016_1352_1355.pdf

Nieprawdziwe informacje

2016_0673.pdf
2016_1511_1512.pdf
2016_0691.pdf
2016_2278.pdf
2016_1291.pdf
2016_2196.pdf
2016_1496.pdf
2016_2321.pdf

Normy

2016_2037_2039.pdf

O
Odwołanie - cofnięcie

2016_1021.pdf
2016_2274.pdf

Odwołanie - odrzucenie

2016_1124.pdf
2016_1514.pdf
2016_2378.pdf
2016_2154.pdf
2016_1049VS.pdf
2016_1718.pdf
2016_2047.pdf
2016_2387.pdf
2016_0849.pdf
2016_0772.pdf
2016_1830.pdf
2016_2074.pdf
2016_0950.pdf
2016_1522.pdf
2016_2088.pdf

Odwołanie - częściowe uwzględnienie

2016_2327.pdf

Odwołanie - uwzględnienie przez zamawiającego

2016_1124.pdf
2016_1748.pdf
2016_1159_1174.pdf
2016_2274.pdf
2016_0772.pdf
2016_2348.pdf

Oferta - badanie i ocena

2016_0620.pdf
2016_2099.pdf
2016_2099.pdf
2016_0708.pdf
2016_1847.pdf
2016_2316.pdf
2016_0737_0739.pdf
2016_1874.pdf
2016_1436.pdf
2016_1914.pdf

Oferta częściowa

2016_0935.pdf
2016_0858_0871_0872_0873_0874_0876.pdf
2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf

Oferta niezgodna z Ustawą

2016_1976.pdf

Oferta - odrzucenie

2016_0856_0860.pdf
2016_1723.pdf
2016_0588.pdf
2016_1591.pdf
2016_0830.pdf
2016_0751.pdf
2016_1286.pdf
2016_0722.pdf
2016_1423.pdf
2016_1569.pdf

Oferta - otwarcie

2016_1069.pdf
2016_2303.pdf

Oferta - treść

2016_0608.pdf
2016_0923.pdf
2016_1423.pdf
2016_1297.pdf
2016_1050_1053.pdf
2016_1434.pdf
2016_0828.pdf
2016_1286.pdf
2016_1723.pdf
2016_0830.pdf
2016_1276.pdf
2016_1914.pdf

Oferta - wycofanie

2016_1327.pdf

Oferta - wyjaśnienie treści

2016_1381.pdf
2016_1990.pdf
2016_0620.pdf
2016_2023.pdf
2016_0708.pdf
2016_2300.pdf
2016_1286.pdf
2016_2360.pdf

Oferta - złożenie

2016_0894.pdf
2016_1069.pdf

Oferta - zmiana

2016_1990.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

2016_0950.pdf

Omyłka - inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ

2016_0749.pdf
2016_1095.pdf
2016_1423.pdf
2016_1732.pdf
2016_2359.pdf
2016_0756.pdf
2016_1286.pdf
2016_1609 2016_ 1615.pdf
2016_1946.pdf
2016_0836.pdf
2016_1297.pdf
2016_0883.pdf
2016_2245.pdf
2016_1037.pdf
2016_0828.pdf
2016_1694.pdf
2016_2318.pdf

Omyłka pisarska

2016_1609 2016_ 1615.pdf

Omyłka rachunkowa

2016_0808.pdf
2016_0994_1020.pdf
2016_1177.pdf
2016_1609 2016_ 1615.pdf

Opcja

2016_1300.pdf
2016_2284_2290.pdf

Opozycja

2016_1352_1355.pdf
2016_1436.pdf

Organizacja uprawniona do wnoszenia środków ochrony prawnej

2016_0654.pdf

Oświadczenie woli

2016_1914.pdf
2016_2300.pdf
2016_2360.pdf

P
Pełnomocnictwo/pełnomocnik

2016_0659.pdf
2016_1855.pdf
2016_1446_1447.pdf
2016_2183.pdf
2016_2378.pdf
2016_0858_0871_0872_0873_0874_0876.pdf
2016_2047.pdf

Podatek VAT

2016_1208.pdf
2016_0798.pdf

Podmiot trzeci

2016_0661.pdf
2016_1619.pdf
2016_1363.pdf
2016_1911.pdf
2016_1514.pdf

Podpis

2016_1107.pdf
2016_1914.pdf

Podwykonawca

2016_1514.pdf
2016_2022.pdf
2016_2177.pdf
2016_1394.pdf
2016_2164.pdf
2016_1619.pdf
2016_1954.pdf
2016_1477.pdf
2016_1990.pdf

Polisa

2016_2369.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie

2016_0746.pdf
2016_1120.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - wszczęcie

2016_1093.pdf

Postępowanie podzielone na części

2016_0935.pdf
2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf
2016_0858_0871_0872_0873_0874_0876.pdf

Potencjał ekonomiczny

2016_1878_1882_1894.pdf
2016_2111.pdf

Potencjał kadrowy

2016_2196.pdf

Prezes KIO

2016_2274.pdf

Prezes UZP

2016_2389.pdf

Próbka

2016_1050_1053.pdf
2016_1289.pdf

Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu zamówienia)

2016_0671.pdf
2016_1263.pdf
2016_2004.pdf
2016_2284_2290.pdf
2016_2037_2039.pdf
2016_0806.pdf
2016_0950.pdf
2016_2175.pdf
2016_2357.pdf
2016_2259.pdf
2016_0969.pdf
2016_2152.pdf
2016_2164.pdf
2016_2152.pdf
2016_1300.pdf
2016_1915_1916.pdf
2016_2217_2221.pdf
2016_2280.pdf

Przystąpienie/przystępujący

2016_0654.pdf
2016_1028.pdf
2016_1659.pdf
2016_2348.pdf
2016_0663.pdf
2016_1117_1119_ 1127.pdf
2016_1855.pdf
2016_0659.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_1961_1962.pdf
2016_0906_0917_0929.pdf
2016_1436.pdf
2016_2183.pdf