INDEKS R - Z


R
Referencje

2016_0630.pdf
2016_1381.pdf
2016_2145.pdf

Roboty budowlane

2016_1477.pdf

Równoważność

2016_1391_1416_1418.pdf
2016_1838.pdf
2016_0950.pdf
2016_2312.pdf
2016_2175.pdf

S
Self - cleaning

2016_1352_1355.pdf
2016_2335.pdf

Sąd Apelacyjny (SA)

2016_0830.pdf
2016_1915_1916.pdf

Sąd Najwyższy (SN)

2016_1136.pdf
2016_1229.pdf
2016_0757.pdf
2016_2060_ 2100.pdf
2016_0648.pdf

Sąd Okręgowy (SO)

2016_1011.pdf
2016_1569.pdf
2016_1946.pdf
2016_1511_1512.pdf
2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf
2016_1591.pdf
2016_0620.pdf
2016_1468.pdf
2016_0849.pdf

Specyfikacja - modyfikacja

2016_1436.pdf
2016_1151.pdf

Specyfikacja - treść

2016_1591.pdf

Specyfikacja - zapytania i wyjaśnienia

2016_1391_1416_1418.pdf
2016_1054.pdf
2016_2060_ 2100.pdf

Sprzeciw

2016_0772.pdf
2016_2348.pdf

Ś
Środki naprawcze

2016_0610.pdf

Środki ochrony prawnej

2016_2357.pdf
2016_1738_1740.pdf
2016_2378.pdf

T
Tajemnica przedsiębiorstwa

2016_0733.pdf
2016_1073.pdf
2016_1654.pdf
2016_1835.pdf
2016_2322.pdf
2016_0879.pdf
2016_1227_1236.pdf
2016_1711.pdf
2016_1829_1840.pdf
2016_2121.pdf
2016_1013.pdf
2016_1370.pdf
2016_1073.pdf
2016_2022.pdf
2016_1011.pdf
2016_1646.pdf
2016_1648_1660.pdf
2016_2233.pdf

Termin na wniesienie odwołania

2016_0950.pdf
2016_1514.pdf
2016_1718.pdf

Termin składania ofert

2016_0894.pdf
2016_1069.pdf
2016_2303.pdf

Termin realizacji zamówienia

2016_2360.pdf
2016_2091.pdf
2016_2184.pdf

Termin związania ofertą

2016_2062.pdf

Trybunał Sprawiedliwości UE (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości)

2016_0746.pdf
2016_2285.pdf
2016_2064.pdf
2016_1120.pdf
2016_1911.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_1802.pdf
2016_2180.pdf
2016_2060_ 2100.pdf

U
Umowa o pracę

2016_2152.pdf
2016_2280.pdf

Umowa ramowa

2016_1037.pdf

Umowa - wzór/projekt

2016_0626.pdf
2016_2180.pdf
2016_2164.pdf
2016_2164.pdf
2016_1915_1916.pdf
2016_2177.pdf
2016_2171.pdf
2016_2280.pdf

Unieważnienie postępowania

2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf
2016_0883.pdf
2016_1114.pdf
2016_2057.pdf
2016_1967.pdf
2016_0866.pdf
2016_1069.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_2109.pdf
2016_1093.pdf
2016_1263.pdf
2016_1522.pdf
2016_2259.pdf
2016_0798.pdf
2016_0751.pdf
2016_1967.pdf
2016_2389.pdf

Uzasadnienie faktyczne i prawne

2016_0588.pdf
2016_1263.pdf
2016_1846.pdf
2016_1346.pdf
2016_1114.pdf
2016_1901_1903_1904.pdf
2016_1093.pdf
2016_1522.pdf
2016_2372.pdf
2016_0798.pdf
2016_1423.pdf

W
Wadium

2016_1419.pdf
2016_2332.pdf
2016_1441.pdf
2016_0757.pdf

Wartość zamówienia

2016_0935.pdf
2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf

Warunki udziału w postępowaniu

2016_0728_0741_0802.pdf
2016_0628_0632.pdf
2016_0661.pdf
2016_2112_2122.pdf
2016_1959.pdf
2016_0650.pdf
2016_0786.pdf
2016_1363.pdf
2016_2180.pdf
2016_2285.pdf
2016_0613.pdf
2016_1336.pdf
2016_1514.pdf
2016_2285.pdf
2016_2169.pdf
2016_0669.pdf
2016_1525.pdf
2016_1124.pdf
2016_1878_1882_1894.pdf
2016_2321.pdf

Wiedza i doświadczenie

2016_0650.pdf
2016_1514.pdf
2016_0613.pdf
2016_2285.pdf
2016_1525.pdf
2016_1959.pdf
2016_1363.pdf

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA)

2016_2060_ 2100.pdf

Wykluczenie wykonawcy

2016_0746.pdf
2016_1511_1512.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_1120.pdf
2016_0610.pdf
2016_1878_1882_1894.pdf
2016_0673.pdf
2016_0653.pdf
2016_2278.pdf
2016_1496.pdf
2016_1124.pdf
2016_2335.pdf

Wykonawca zagraniczny

2016_1942_1952.pdf

Wpis

2016_0935.pdf

Wpływ na wynik postępowania

2016_1227_1236.pdf
2016_1270_1274.pdf
2016_0751.pdf
2016_1554.pdf
2016_0626.pdf
2016_1423.pdf
2016_1073.pdf
2016_1711.pdf

Z
Zamawiający

2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf
2016_0728_0741_0802.pdf

Zamówienia w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności

2016_1967.pdf

Zamówienia z wolnej ręki

2016_1352_1355.pdf
2016_0728_0741_0802.pdf

Zarzuty

2016_0620.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_1054.pdf
2016_1574.pdf
2016_1610.pdf
2016_1738_1740.pdf
2016_0950.pdf
2016_2344.pdf

Zasada swobody umów

2016_2164.pdf
2016_2171.pdf
2016_2280.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - jawności

2016_1013.pdf
2016_1069.pdf
2016_1011.pdf
2016_1835.pdf
2016_1370.pdf
2016_2322.pdf
2016_1646.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - języka polskiego

2016_0691.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - pisemności

2016_0894.pdf
2016_1107.pdf
2016_0621.pdf
2016_0737_0739.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - proporcjonalności

2016_0786.pdf
2016_2152.pdf
2016_1336.pdf
2016_2112_2122.pdf
2016_1526.pdf
2016_2285.pdf
2016_2180.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - przejrzystości

2016_1384_1401_1402_1404_1413.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - równego traktowania

2016_0613.pdf
2016_1130.pdf
2016_2099.pdf
2016_0628_0632.pdf
2016_1277.pdf
2016_1511_1512.pdf
2016_0820.pdf
2016_0826.pdf
2016_0737_0739.pdf

Zasady udzielania zamówień publicznych - uczciwej konkurencji

2016_0613.pdf
2016_1120.pdf
2016_0820.pdf
2016_0628_0632.pdf
2016_1300.pdf
2016_0737_0739.pdf
2016_0786.pdf
2016_1130.pdf
2016_2099.pdf
2016_0746.pdf
2016_1277.pdf

Zdolność kredytowa

2016_1878_1882_1894.pdf

Zmowa przetargowa

2016_0757.pdf
2016_0858_0871_0872_0873_0874_0876.pdf
2016_0590.pdf
2016_1074.pdf
2016_0648.pdf

Ż
Żądania

2016_1738_1740.pdf
2016_1748.pdf
2016_2154.pdf
2016_2274.pdf