INDEKS R - Z


R
Referencje

Roboty budowlane

Równoważność


S
Self - cleaning

Sąd Apelacyjny (SA)

Sąd Najwyższy (SN)

Sąd Okręgowy (SO)

Specyfikacja - modyfikacja

Specyfikacja - treść

Specyfikacja - zapytania i wyjaśnienia

Sprzeciw


Ś
Środki naprawcze

Środki ochrony prawnej


T
Tajemnica przedsiębiorstwa

Termin na wniesienie odwołania

Termin składania ofert

Termin realizacji zamówienia

Termin związania ofertą

Trybunał Sprawiedliwości UE (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości)


U
Umowa o pracę

Umowa ramowa

Umowa - wzór/projekt

Unieważnienie postępowania

Uzasadnienie faktyczne i prawne


W
Wadium

Wartość zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA)

Wykluczenie wykonawcy

Wykonawca zagraniczny

Wpis

Wpływ na wynik postępowania


Z
Zamawiający

Zamówienia w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności

Zamówienia z wolnej ręki

Zarzuty

Zasada swobody umów

Zasady udzielania zamówień publicznych - jawności

Zasady udzielania zamówień publicznych - języka polskiego

Zasady udzielania zamówień publicznych - pisemności

Zasady udzielania zamówień publicznych - proporcjonalności

Zasady udzielania zamówień publicznych - przejrzystości

Zasady udzielania zamówień publicznych - równego traktowania

Zasady udzielania zamówień publicznych - uczciwej konkurencji

Zdolność kredytowa

Zmowa przetargowa


Ż
Żądania