Dynamiczny system zakupów

Przepisy dotyczące dynamicznego systemu zakupów stanowią zasadniczo powtórzenie analogicznej regulacji ustawy Pzp. Drobne zmiany mają wyłącznie na celu dostosowanie przepisów do nowej terminologii.