propozycje zmian

Po analizie przeprowadzonych kontroli przedstawimy już w październiku propozycje zmian