W tym miejscu prezentujemy zaangażowanie projektu WOJAK ZP w realizację innowacyjnych i opiniotwórczych przedsięwzięć w zamówieniach publicznych

Sprawozdanie - projekt Wojak ZP — listopad.pdf

Projekt WOJAK ZP został wprowadzony do użytkowania w 2015 roku. Głównym celem projektu jest wsparcie procesu wprowadzania i ujednolicania procedur dotyczących systemu zamówień publicznych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa obronnego i publicznego. Projekt stanowi narzędzie pomocnicze w zakresie promowania tzw. „dobrych praktyk” w systemie zamówień publicznych oraz wprowadza do użycia sprawdzone procedury. Dodatkowo użytkownik korzysta z szerokiej gamy biblioteki zawierającej opinie, wyroki oraz akty prawne. W ramach projektu funkcjonuje forum, gdzie każdy użytkownik może otrzymać pomoc prawną. Istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń z udziałem najlepszych ekspertów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Projekt WOJAK ZP obejmuje dwa portale.

Pierwszy z nich - Platforma Wymiany Doświadczenia jest portalem dedykowanym dla wybranych grup użytkowników, którzy wprowadzają innowacyjne rozwiązania w ramach powołanych zespołów roboczych.

Drugim portalem jest Platforma Dobrych Praktyk, która jest portalem otwartym dla każdego użytkownika.

Projekt WOJAK ZP cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zanotowano ponad 510 000 wejść ze 142 krajów.


Projekt WOJAK ZP brał udział w wielu ciekawych wydarzeniach, między innymi w:


Projekt WOJAK ZP został objęty Patronatem OSKZP


W ten sposób docieramy do szerszego grona odbiorców

Wspieraliśmy poniższe projekty